Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.forextb.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited ma swoją siedzibę pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „ForexTB”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. ForexTB nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Co to jest towar?

Towar jest zazwyczaj uprawiany rolniczo lub naturalnie występujący i może być przedmiotem handlu (kupowany i sprzedawany). Towary tego samego rodzaju i klasy nie różnią się znacznie między producentami, co czyni je wymiennymi miedzy sobą i o podobnych cenach, jeśli nie jednakowych. Istnieją pewne towary, które charakteryzują się wewnętrzną wartością ze względu na ich niedobór i trudności w wydobyciu. Dotyczy to głównie takich metali jak złoto, srebro i platyna.

4 kategorie towarów:

  • Towary rolne: np cukier, kakao, ziarna kawy itp.
  • Towary energetyczne: np produkty naftowe, takie jak ropa naftowa i gaz.
  • Towary metalowe: np metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platyna, ale także metale nieszlachetne, takie jak miedź.
  • Towary hodowlane: np boczek wieprzowy, żywe bydło oraz towary mięsne.

Inne pojęcia, które można spotkać podczas handlu towarami, to towary miękkie i twarde. Towary miękkie to towary rolne lub zwierzęta, a towary twarde to głównie te, które zostały wydobyte, takie jak złoto, ropa naftowa itp.

Istnieje wiele różnych czynników, które mogą wpływać na cenę towaru. Wiadomo, że ceny niektórych towarów gwałtownie rosną, gdy dany towar jest deficytowy lub jego produkcja zagrożona. Ogólnie rzecz biorąc, największy wpływ na wszystkie towary mają zmiany w podaży i popycie na dany towar. Nie oznacza to, że nie istnieją inne czynniki, które mogą wpływać na ich cenę, w tym: pogoda, wojna, zmiany kursu USD.

Oto przykład:

Największym producentem kukurydzy na świecie jest USA. Załóżmy, że w USA, tuż przed żniwami, nastąpiło nagłe obniżenie temperatury, które zdziesiątkowało wszystkie amerykańskie uprawy kukurydzy. W związku z tym globalna podaż kukurydzy spadłaby, a popyt na nią wzrósłby. Najprawdopodobniej w wyniku tego cena kukurydzy wzrosłaby, ponieważ podaż skurczyłaby się i towar ten stałby się pożądany.

W ForexTB możesz spekulować w oparciu o zmiany cen towarów poprzez kontrakty CFD, umożliwiające traderom uczestniczyć w rynku futures z instrumentami pochodnymi zamiast angażowania się bezpośrednio w aktywa bazowe.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się