Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.forextb.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited ma swoją siedzibę pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „ForexTB”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. ForexTB nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Zgłoś się do kategoryzacji jako Klient Profesjonalny

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oficjalnie wdrożył nowe środki w zakresie oferowania kontraktów CFD klientom detalicznym w Unii Europejskiej. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018. Środki obejmują ograniczenie poziomu lewarowania, konkretną zasadę depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie, ograniczenia dotyczące korzyści handlowych i wiele więcej.

ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ TERAZ

CFD to złożone instrumenty finansowe, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię finansową. Klienci profesjonalni korzystają z wyższej dźwigni finansowej, co zwiększa to ryzyko. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie ryzyka zostania Wybranym Klientem Profesjonalnym.

Kategoryzacja jako Klient Profesjonalny oznacza, że zastosowanie będą miały następujące zasady:

*Klienci profesjonalni nie są uprawnieni do otrzymania odszkodowania od ICF2

Ochrona przed saldem ujemnym
Nigdy nie stracisz więcej niż swoje saldo
Dostęp do szkolenia Platinum VIP
Korzystaj z profesjonalnej wiedzy w zakresie handlu
Wyższe lewarowanie
Handluj z lewarowaniem na poziomie do 400:1

W dniu 27 września 2019 r. Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC”) wydała oświadczenie dotyczące polityki (PS-04-2019), publikując zasady ograniczające sprzedaż, marketing i dystrybucję kontraktów na różnice kursowe („CFD”) w lub z Cypru zgodnie z tymczasowymi środkami interwencji produktowej ESMA.
CySEC na stałe wprowadziła środki ESMA do prawa krajowego poprzez dyrektywę DI-87-09 obejmującą:
• Przyjęcie takich samych limitów dźwigni finansowej dla wszystkich klientów detalicznych w zależności od rodzaju i zmienności aktywów bazowych:
– 30:1 dla głównych par walutowych;
– 20:1 dla innych niż główne par walutowych, złota i głównych indeksów;
– 10:1 dla towarów innych niż złoto i inne niż główne indeksy giełdowe”
– 5:1 dla poszczególnych akcji i innych wartości referencyjnych;
– 2:1 dla kryptowalut.
• margin close-out, gdy środki klientów spadają do 50% depozytu zabezpieczającego potrzebnego do utrzymania otwartych pozycji na ich rachunku CFD;
• ochrona przed ujemnym saldem na koncie, dzięki czemu klienci detaliczni nie mogą stracić więcej niż suma środków na ich rachunku handlowym;
• zakazanie firmom oferowania gotówki lub innych zachęt w celu zachęcenia klientów detalicznych do zawierania transakcji;
• wymaganie od firm przekazywania ustandaryzowanych ostrzeżeń o ryzyku informujących potencjalnych klientów o odsetku ich rachunków klientów detalicznych.

Warunki, by stać się handlowcem profesjonalnym

Możesz zostać klientem profesjonalnym, jeżeli prześlesz wniosek i spełnisz dwa z trzech kryteriów wymienionych poniżej4:

  1. Wartość transakcji – w ciągu ostatniego roku na kwartał otwarłeś co najmniej 10 transakcji, każda o wartości co najmniej 4000 USD w akcje/kryptowaluty i/lub 18 500 USD w Forex/towary (z ForexTB lub innym brokerem).
  2. Odpowiednie doświadczenie – masz co najmniej rok doświadczenia w pracy w dziedzinie finansów jako ekspert, które to stanowisko wymagało wiedzy na temat rynku i usług kontraktów CFD.
  3. Sytuacja finansowa – rozmiar Twojego portfolio5 wynosi lub przekracza 500 000 EUR; włączając w to wpłaty gotówkowe i instrumenty finansowe.

1 Ustandaryzowana zasada depozytu zabezpieczającego uzasadniającego zamknięcie na poziomie procentowym wynoszącym minimum początkowej wymaganej marży określonej powyżej w ramach jednego rachunku. Dla klientów profesjonalnych procent ten podlega zmianom.

2 Celem Funduszu Rekompensaty dla Inwestorów (ICF) jest zabezpieczanie roszczeń klientów detalicznych poprzez odszkodowanie (do 20 000 EUR) w przypadku naszego zaniedbania względem naszych obowiązków wobec Ciebie, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie kryteria. Więcej przeczytasz tutaj.

3 Możesz zdecydować czy chcesz przesłać zgłoszenie teraz czy później. Możesz także zdecydować, że chcesz pozostać klientem detalicznym. Pamiętaj, że możesz zmienić swój status z powrotem na klienta detalicznego, gdy otrzymasz status klienta profesjonalnego w dowolnej chwili.

4 Instrumenty finansowe obejmują akcje, wpłaty gotówkowe w celu zasilenia lub zyski wynikające z inwestycji w instrumenty pochodne, dłużne i wpłaty gotówkowe. Nie obejmują one własności, tradycyjnego prawa do towarów lub wartości nominalnej instrumentów pochodnych.

Więcej na temat środków ochrony stosowanych przez ESMA znajdziesz tutaj, a także w naszej Polityce Kategoryzacji Klientów tutaj.

ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ TERAZ
Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się