Informacje o spółce:

Niniejsza strona (www.forextb.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited ma swoją siedzibę pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „ForexTB”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. ForexTB nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne:

Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna próbuje określić wewnętrzną wartość aktywa poprzez analizowanie różnych czynników i zdarzeń, które mogą mieć wpływ na jego cenę przy użyciu takich narzędzi jak kalendarze ekonomiczne i analiza danych makro. Analizowane dane mogą obejmować zarówno szacunki dotyczące spółek, jak i ważne wydarzenia globalne, takie jak wojny. Wiele z tych czynników jest wzajemnie powiązanych i może mieć wpływ na różne klasy aktywów, jak również na różne aktywa.

Istnieje wiele różnych narzędzi i technik, które mogą być używane podczas analizy fundamentalnej. Zostały one skategoryzowane na 2 typy: analizę odgórną, skupiającą się na początku na szerszym spojrzeniu na rynek przed zawężeniem swojego zakresu. Z kolei analiza oddolna zaczyna się od wglądu w konkretne aktywo i rozszerza się, obejmując wszystkie czynniki, które mają wpływ na jego cenę. Ważne jest, by śledzić ogólne globalne wiadomości, by móc umieścić informacje w szerszym kontekście.

Niektóre z czynników, które uwzględnia analiza fundamentalna:
  • Dane ekonomiczne – publikacja danych makro, takich jak stopa bezrobocia i stopy procentowe, może silnie wpływać na zmiany cen.
  • Zjawiska pogodowe i naturalne – czynniki te mogą mieć istotny wpływ na podaż i popyt na określone aktywa.
  • Wydarzenia polityczne – wiele wydarzeń politycznych może mieć znaczący wpływ na cenę niektórych aktywów.

Analiza fundamentalna dostarcza traderom odpowiednich informacji potrzebnych do podjęcia racjonalnej decyzji i zrozumienia wartości aktywów, prognozy przyszłych trendów w celu spojrzenia na rynek z perspektywy długoterminowej. Stosując analizę fundamentalną, należy pamiętać, że czynniki wpływające na zmiany cen mogą różnić się w zależności od aktywa.

Na przykład, jeśli stosujesz analizę fundamentalną obejmującą akcje spółki, należy rozważyć takie czynniki, jak fuzje i przejęcia, wiadomości korporacyjne, raporty wynikowe etc.

Na waluty największy wpływ mogą mieć zmiany stóp procentowych, wydarzenia geopolityczne i informacje o kondycji globalnych gospodarek.

Z kolei czynniki, które mają największy wpływ na towary rolne, to zjawiska naturalne i zjawiska pogodowe, takie jak ekstremalne upały lub niskie temperatury, pasożyty lub powodzie.

Ostrzeżenie o ryzyku

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 68.40% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Witaj ${UserName},

To działanie jest niedostępne na koncie demo.
Przejdź na konto rzeczywiste, dodaj środki i zacznij handel.

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się