Glosariusz handlarza

Poznaj najczęściej stosowane terminy związane z handlem na foreksie/transakcjami CFD w serwisie ForexTB .

Data ważności
Umowa traci ważność, gdy przestaje oferować kupującemu prawo do zakupu aktywa bazowego.

Długie
Gdy handlarz decyduje się otworzyć długą pozycję, oznacza to, że przewiduje wzrost ceny aktywa.

GMT
Greenwich Mean Time (Czas uniwersalny) – strefa czasowa znajdująca się na przedmieściach Londynu, w której nie dokonywana jest zmiana czasu z letniego na zimowy i która jest powszechnie wiązana z dostępnymi godzinami handlowymi

Ilość
Ilość może odnosić się do rachunku jednego handlarza lub całego rynku dla określonego aktywa. Jest to łączna wartość handlu w dolarach dla aktywa w określonym okresie.

Kapitał na rachunku
Kapitał na rachunku jest łączną wartością netto rachunku niezrealizowanych zysków i strat.

Kompensata
Otwarcie równoważnej pozycji po drugiej stronie otwartej transakcji, tak aby spadek lub wzrost ceny aktywa nie spowodował straty lub nie wytworzył zysku.

Kontrakty terminowe
Umowa na wymianę gotówki na aktywa w określonym momencie w przyszłości i po określonej cenie.

Krótkie
Handlarze, którzy przewidują spadek ceny aktywa, otwierają stosowną, krótką pozycję.

Kryptowaluty
Cyfrowe żetony tworzone za pomocą technologii łańcucha bloków, które są środkiem do przechowywania wartości i mogą zostać użyte w transakcjach online.

Kupujący
Handlarz otwierający długoterminową pozycję na instrumencie finansowym.

Likwidacja
Zamknięcie pozycji handlarza, samodzielne lub wymuszone, poprzez wezwanie do uzupełnienia.

Marża
Sytuacja, w której broker pożycza pieniądze handlarzowi, aby ten mógł skorzystać z dźwigni finansowej, umożliwiając mu kontrolę większej ilości kapitału handlowego, znajdującego się obecnie na jego koncie. Handlarze zazwyczaj wykorzystują marże do otwierania pozycji, które dzięki niej są wielokrotnie większe niż byłyby w przeciwnym wypadku, tworząc tym samym większy potencjał zwrotu, ale również narażając się na większe straty.

Obrót
Obrót jest innym sposobem przedstawiania wielkości sprzedaży. Jest wielkością sprzedaży aktywa, dokonanej przez jednego handlarza lub cały rynek.

Oczekujące zlecenie
Oczekujące zlecenie jest pozycją, która czeka na realizację. Bez względu na to, czy jest to zlecenia ograniczenia czy zlecenie zatrzymania, pozycja zostanie zrealizowana dopiero wtedy, gdy cena instrumentu finansowego osiągnie określony poziom i znajdzie się na nią kupiec lub kupcy.

Para walutowa
W przypadku Foreksu jest to para wymienianych walut. Para walut definiowana jest poprzez stosunek wartości waluty bazowej do jej waluty kwotowanej.

Podstawa
Różnica pomiędzy ceną waloru i ceną jego kontraktu terminowego.

Prowizja
Opłata płacona przez handlarzy brokerowi za wykonanie zlecenia.

Rolowanie
Proces zmiany czasu trwania otwartej pozycji w kontrakcie o ustalonym terminie ważności poprzez przeniesienie pozycji do kolejnego okresu trwania kontraktu. Rolowanie może wiązać się z opłatą, jeżeli jeden z kontraktów zostanie zamknięty, co oznacza realizację strat/zysków przed otwarciem nowej pozycji.

Rozpiętość cen kupna i sprzedaży
Różnica pomiędzy ceną oferowaną, lub ceną sprzedaży waloru, oraz jego ceną proponowaną, tzn. ceną zakupu.

Saldo rachunku
Saldo rachunku jest łączną wartością kapitału handlowego netto zrealizowanych zysków i strat.

Sprzedający
Handlarz otwierający krótkoterminową pozycję na instrumencie finansowym.

Surowce
Wszelkie zasoby pozyskiwane z ziemi lub hodowane naturalnie, a następnie wprowadzane na rynek — lub ujednolicane w możliwe do podzielenia, zbywalne jednostki. Mają one wewnętrzną wartość w produkcji i w innych zastosowaniach. Popularnymi surowcami są: ropa, zwierzęta gospodarskie, pszenica i złoto.

Transakcje CFD
CFD to skrót od Contract of Difference (umowa na różnice kursowe); są to instrumenty finansowe umożliwiające handlarzom spekulowanie wartością aktywów dowolnego typu—surowców, akcji, obligacji i innych—nie mając w posiadaniu aktywa bazowego.

Trend
Trend jest stanem rynku w dłuższym okresie czasu, który mówi coś o kondycji samego rynku. Na przykład: trendy cenowe pokazują handlarzom zmiany ceny aktywa w konkretnym okresie.

Trend niedźwiedzi (Bearish)
Nastrój na rynku lub wobec waloru, wskazujący na spadek jego wartości.

Trend zwyżkowy (Byczy)
Nastrój na rynku lub wobec waloru, wskazujący na wzrost jego wartości.

Walor
Waluty, akcje, obligacje, towary i inne aktywa bazowe dostępne do handlu na podstawie kontraktów CFD.

Waluta kwotowana
Na Foreksie – pary walut takie jak USDCNY, gdzie walutą kwotowaną jest waluta podana jako druga. W tym przypadku CNY, czyli chiński juan.

Waluta podstawowa
Na Foreksie – pary walut takie jak EURUSD, gdzie walutą bazową jest zawsze waluta wymieniona jako pierwsza. W tym przypadku EUR, czyli euro. Wartość waluty bazowej jest równa wartości pary, która odzwierciedla wartość waluty bazowej w stosunku do waluty kwotowanej—w tym przypadku do USD, czyli dolara amerykańskiego.

Wartość rzeczywista
Rzeczywista, bazowa wartość aktywa, nie koniecznie jego obecna wartość.

Wartość ujemna
Stan posiadania otwartej pozycji o ujemnej wartości rzeczywistej, która, gdy zostanie zamknięta, wygeneruje straty dla handlarza.

Wskaźnik ekonomiczny
Sprawozdanie lub ogłoszenie rządowe lub instytucji finansowej, które zawiera informacje na temat kondycji gospodarczej i finansowej. Powszechnie stosowanymi wskaźnikami ekonomicznymi są: sprawozdania na temat bezrobocia, stopy procentowe, PKB, jak również inne wskaźniki stanu gospodarki.

Wykresy
Wizualna prezentacja danych numerycznych w czasie. W finansach wykresy mogą ilustrować wzrost lub spadek ceny aktywa w czasie.

Wymień
Opłata za wymianę jest pobierana, gdy pozycja pozostaje otwarta przez cały dzień.

Zabezpieczenie
Pozycja otwarta w celu zredukowania ryzyka innej otwartej pozycji, zazwyczaj w przeciwnym kierunku.

Informacje o spółce: Niniejsza strona (www.forextb.com/eu) jest obsługiwana przez Forex TB Limited, cypryjską firmę inwestycyjną, autoryzowaną i nadzorowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z numerem licencji CIF 272/15. Forex TB Limited ma swoją siedzibę pod adresem Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosja, Cypr.

 

Forex TB Limited jest właścicielem i operatorem marki „ForexTB”.

 

Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80,58% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Należy zastanowić się, czy rozumie się, jak działają CFD i czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Prognozy nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Przed podjęciem decyzji o handlu, należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. Nie należy deponować więcej niż jest się gotowym na stratę. Proszę upewnić się, że w pełni rozumieją Państwo ryzyko związane z przewidywanym produktem i w razie potrzeby zasięgnąć niezależnej porady. ForexTB nie zapewnia porad, zaleceń ani opinii dotyczących nabycia, posiadania lub zbycia jakiegokolwiek produktu finansowego. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym i wszystkie usługi są świadczone wyłącznie na zasadzie realizacji. Prosimy o zapoznanie się z naszym dokumentem dotyczącym ujawniania informacji na temat ryzyka.

 

Ograniczenia regionalne: Forex TB Limited oferuje swoje usługi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Belgii) i Szwajcarii.

 

Forex TB Limited nie udziela porad, zaleceń ani nie wydaje opinii związanych z nabywaniem, posiadaniem lub zbywaniem produktów finansowych. Forex TB Limited nie jest doradcą finansowym, a wszystkie usługi, które świadczy polegają wyłącznie na realizacji zleceń.

% zakończony

Metody płatności
Aby dokonać płatności, musisz najpierw zweryfikować swoje konto.
Twój plik został odrzucony. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
Rozumiem

Sfinansuj swój rachunek

Ta sekcja jest otwarta tylko dla klientów, zaloguj się lub zarejestruj się